Bemutatkozás

címerELTE – A tudás közössége. És reméljük, kijelenhetjük: A mozgás közössége is.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2008. november 24-én az ELTE vagyonkezelésében lévő sportcélú ingatlanok célszerű, és költség-hatékony működtetése céljából hozta létre Társaságunkat, az ELTE Sport Kft-t.

Ezzel a döntéssel közös portfólióba kerültek az Egyetem sportlétesítményei, így megnyílt a lehetőség az egységes szemléletű, a sportfogyasztót középpontba állító szolgáltatási koncepció megvalósítására.

Elsősorban biztosítjuk az Egyetem oktatási feladatainak infrastrukturális feltételeit, másodsorban gondoskodunk az Egyetem hallgatói és oktatói – dolgozói szabadidősport tevékenységének infrastrukturális hátteréről. Végül harmadsorban a szabadon maradt kapacitásokat külső vendégek számára értékesítjük annak érdekében, hogy – a „sportfogyasztóktól” származó addicionális bevételek révén – az Egyetem igényeit kielégítő szolgáltatások az egyetemi polgárok számára kedvezményes díjakon legyenek elérhetők.

E céloknak megfelelően Társaságunk öt sportlétesítményben – a Bogdánfy utca 10/A. és 10/B. Sporttelepeken, a Mérnök utcai Sporttelepen, a Vízisporttelepen és a Tüskecsarnok Edzőteremben – biztosít kapacitásokat (pályaidőket) az egyetemi polgárok és csoportjaik számára, oktatási, kutatási és szabadidősport célokra egyaránt.

Ehhez többek között az alábbi szellemben, az alábbi tevékenységeket végezzük, az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

Teljes körű, mindenki számára áttekinthető módon szolgáltatunk információt a rendelkezésre álló sportolási lehetőségekről, sportpályákról és szolgáltatásokról, a hozzáférés módjáról. Aktuális híreinket folyamatosan közzétesszük az ELTE hírlevélben, a PPK hírlevélben, a BEAC Sport hírlevélben, a honlapunkon és a facebook oldalunkon.

Az ELTE által megszabott díjpolitika keretei között egységes, az egyetemi polgárokat preferáló, a sportolást ösztönző díjszabást alkalmazunk. Igyekszünk megismerni a felhasználók igényeit, és ezen igényeknek megfelelő irányban fejlesztjük a sporttereinket, szolgáltatásainkat. Törekszünk a létesítmények fejlesztésére fordítható források növelésére, ennek révén kulturált, a sportolni vágyók igényeinek megfelelő körülmények kialakítására. Az ELTE Sport Kft. korrekt, tartalmas kapcsolatra és együttműködésre törekszik az Egyetem valamennyi polgárával és szervezetével, így különösen a karokkal, az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatokkal, a szakszervezettel, az egyetemi hallgatók és dolgozók különböző csoportjaival.

Kiemelten fontos partnereinknek tekintjük a PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetet (ESI), az ELTE Hallgatói Önkormányzatot, az Egyetem aktív sportolóit, így a BEAC és az ELTE SE szakosztályaihoz vagy más sportszervezetekhez kötődő sportolókat.

A Társaság azon alapfeladatán túl, hogy infrastruktúrát biztosít a sporttevékenységekhez aktívan részt vesz az egyetemi sportinfrastruktúra fejlesztésekben, továbbá éves szinten hallgatói és oktatói-dolgozói szabadidősport eseményeket szervez és rendez.

Az ELTE egyik kiemelt hallgatói szabadidősport eseményének az ELTE FIT Night rendezvénynek a Társaság a fő szervezője és rendezője, melyre szeretettel várjuk a hallgatókat: http://fitnight.eltesport.hu/

Az egyetemi oktatók és dolgozók számára egyik kiemelt rendezvényünk az ELTE Egyetemi – Főiskolai Dolgozók Sport Kupa, melyet hat labdajátékban rendezünk meg minden év áprilisában.

Az egyetem oktatói és dolgozói számára további sporteseményeket, programokat szervezünk/ társzervezünk és rendezünk: ELTE Majális, dolgozói nyári alapozó vízi-túra tábor, nyári nyelv és sporttábor a dolgozók gyerekeinek, ELTE Egészség- és Sportnap, 5vös5km futóverseny férfi és női senior kategóriáikban.

Az ELTE SPORT Kft. továbbra is a fenti tevékenységek minél magasabb színvonalú biztosításával kíván méltóképpen hozzájárulni egyetemünk egészségtudatos és sportos közösségéhez.

Facebook oldal: link